Dovre_fjellstyre_logo_sh

Dovre Fjellstyre

To find more content and listen to free audio guides, download the Voice of Norway app.

apple-storegoogle-play

Their routes

Forside Dovre Fjellstyre_

Villrein og turstier i Grimsdalen

Fra og til Grimsdalen går det flere attraktive turstier som krysser villreinens leveområde. Ved å laste ned ruten vil du få informasjon om hvordan du best mulig kan ta hensyn til villreinen, mens du koser deg på tur. På enkelte steder vil ruten også gi stedsinformasjon, som kan være spennende dersom man interesserer seg for villrein og dens liv.