Larviks Æresborger_forside

På gjengrodde stier i Larvik med Ingvar Ambjørnsen

Provided by:

Larvik kommune

Placeholder image

Bli med på helt unik podcast-reise der du kan få høre Larviks æresborger, Ingvar Ambjørnsen, fortelle om sin litteratur, rollekarakterer og sin oppvekst her i Larvik. Hvert stoppested består av to deler: En introtekst som du kan lese/lytte til på de enkelte stoppestedene. Ledsaget av bilder av aktuelle bygninger og steder. En talt tekst som delvis består av en dialog mellom Kjeld-Willy Hansen og Ingvar Ambjørnsen, delvis en monolog av Ingvar selv. Denne må lyttes til og finnes ikke transkribert som skreven tekst. Kjeld-Willy Hansen har forfattet den skrevne teksten. Bjørn Jakobsen og Kjeld-Willy Hansen har redigert samtalen med Ingvar Ambjørnsen, mens førstnevnte er ansvarlig for klipp og lyd. I den skrevne introteksten vises det tidvis til og siteres fra romanen Hvite niggere (1986) av Ingvar Ambjørnsen. Foto: Kjeld-Willy Hansen

Audio guides available in:
Norsk bokmål

To find more content and listen to free audio guides, download the Voice of Norway app.

apple-storegoogle-play

Loading data...